Baby, please try to forgive me

Stay here don’t put out the glow
Hold me now, don’t bother
If every minute it makes me weaker
You can save me from the man that I’ve become
oh yeah
Looking back on the things I’ve done
I was trying to be someone
Played my part, kept you in the dark
Now let me show you the shape of my heart
Sadness is beautiful
Loneliness is tragical
So help me I can’t win this war
oh no
Touch me now don’t bother
If every second it makes me weaker
You can save me from the man I’ve become
Looking back on the things I’ve done
I was trying to be someone
Played my part, kept you in the dark
Now let me show you the shape of my heart
I’m here with my confession
Got nothing to hide no more
I don’t know where to start
But to show you the shape of my heart
I’m looking back on things I’ve done
I never want to play the same old part
Keep you in the dark
Now let me show you the shape of my heart
Looking back on the things I’ve done
I was trying to be someone (trying to be someone)
Played my part, kept you in the dark
Now let me show you the shape of my heart

1. Forgive: tha thứ
Put out the glow: “put out” là cụm từ thường được sử dụng với nghĩa “dập tắt” (lửa, đám cháy), “glow” có nghĩa “ánh sáng, sự tỏa sáng”. Đừng dập tắt chút ánh sáng còn lại.
2. Don’t bother: đừng bận tâm, đừng lo lắng
You can save me from the man that I’ve become: Em có thể thay đổi, giúp anh trở thành con người tốt hơn (so với con người anh hiện tại)
3. Sadness is beautiful: Sự buồn bã đôi lúc thật đẹp
4. Loneliness is tragical: Sự cô đơn thì thật là bi kịch
5. I can’t win this war: Anh không thể là người chiến thắng trong cuộc chiến này.
6. Confession: lời thú tội, lời tự thú.
7. Got nothing to hide no more: Anh không còn gì để giấu giếm
8. I never want to play the same old part:Anh thực sự không muốn cứ mãi giả vờ đóng 1 vai diễn mãi như vầy.