I can’t believe she’s gone.
I can’t believe, that we’re not together anymore.
Something in her eyes, I’ve never seen before.
It took me by surprise,
When she said: I’m not in love anymore.
Oh, baby.
I keep holding on, can’t let go.
Please let me know ..
 
Why does it rain? why does it hurt?
Please God explain, ’cause I don’t understand.
Love made me fly, now I just cry.
Please tell me why, (oh, my baby.)
Why does it rain?
 
We used to be as one, we never were apart. 
The sun was always shining in my heart.
Now those days are gone,
I miss the love we had.
No-one ever told me, life could be so sad.
Oh, baby.
I keep holding on, can’t let go.
Please let me know ..
 
Why does it rain? why does it hurt?
Please God explain,’cause I don’t understand.
Love made me fly, now I just cry.
Please tell me why, (oh, tell me.)
Why does it rain?

1. She’s gone: cô ấy đã bỏ đi, cô ấy đã ra đi

2. We’re not together anymore: Chúng ta đã không còn bên nhau nữa.
3. It took me by surprise: cấu trúc “take someone by surprise” mang nghĩa “xảy đến thật bất ngờ, diễn ra mà không báo trước”. Cả cụm từ trên có nghĩa “Chuyện xảy ra khiến anh ngỡ ngàng”.
4. I’m not in love anymore: nếu ai đó đang “in love”, người đó đang say đắm trong tình yêu. Cả cụm từ mang nghĩa “Em không còn yêu anh nữa”
5. I keep holding on: “hold on” trong ngữ cảnh này mang nghĩa “níu kéo”. Anh cố gắng níu kéo.
6. Why does it hurt: sao tình yêu lại đớn đau như thế này?
7. Cause: viết tắt của “because”
8. We used to be as one, we never were apart: chúng ta đã từng bên nhau không rời.
9. Now those days are gone: những ngày tháng ấy đã xa rồi.
10. Love made my fly: Tình yêu đã từng chắp cánh cho anh bay cao.