GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học Phát âm chuẩn và luyện nói hay Tiếng Anh  là chìa khóa giúp bạn hoàn toàn lột xác với Kỹ năng Nói Tiếng Anh của mình. Khóa học chuyên sâu giúp học viên phát âm CHUẨN tất cả các từ trong Tiếng Anh. Không chỉ vậy, khóa học còn hướng dẫn học viên cách luyến láy, diễn đạt Tiếng Anh một cách tự nhiên, cũng như giúp cải thiện tốc độ nói Tiếng Anh, điều mà gần như các khóa học online hiện nay chưa làm được.

Phát âm chuẩn 44 nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh
Đọc chuẩn tất cả các từ trong Tiếng Anh dựa trên phiên âm
Xóa bỏ hoàn toàn giọng địa phương khi nói Tiếng Anh và nói Tiếng Anh có luyến láy ngữ điệu

Biết cách ngắt câu khi nói để tăng tốc độ nói khi giao tiếp

Giải thích và dạy lại cho những người khác dựa trên kiến thức đã học.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Khóa học gồm 45 bài học chuyên sâu sẽ giúp bạn hoàn toàn lột xác với Kỹ năng Nói Tiếng Anh của mình!

PHẦN 2: LUYỆN PHÁT ÂM CHUẨN

Bài 2: Nguyên âm /i/ and /i:/

Bài 3: Nguyên âm /u/ and /u:/

Bài 4: Nguyên âm /ʌ/ and /a:/

Bài 5: Nguyên âm /ɒ/ and /ɔː/

Bài 6: Nguyên âm /ə/ and /ɜː/

Bài 7: Nguyên âm /e/ and /æ/

Bài 8: Nguyên âm /ɪə/, /ʊə/, /ai/ /ɔɪ/

Bài 9: Nguyên âm /əʊ/ /eə/ /aʊ/ /ei/

Bài 10: Phụ âm /p/ and /b/

Bài 11: Phụ âm /t/ and /d/

Bài 12: Phụ âm /tʃ/ và /dʒ/

Bài 13: Phụ âm /k/ and /g/

Bài 14: Phụ âm /f/ and /v/

Bài 15: Phụ âm /θ/ và /ð/

Bài 16: Phụ âm /s/ and /z/

Bài 17: Phụ âm /ʃ/ and /ʒ/

Bài 18: Phụ âm /m/ /n/ /ŋ/

Bài 19: Phụ âm /h/ /l/ /r/

Bài 20: Phụ âm /w/ /j/

Bài 21: Quy tắc và cách đọc từ đuôi s/es

Bài 22: Quy tắc và cách đọc từ đuôi ed

PHẦN 3: LUYỆN NÓI HAY CẤP ĐỘ ĐOẠN VĂN NGẮN

Bài 23: Bài luyện nói chủ đề Computer

Bài 24: Bài luyện nói chủ đề: Saying sorry

Bài 25: Bài luyện nói chủ đề: Music

Bài 26: Bài luyện nói chủ đề: Personality

Bài 27: Bài luyện nói chủ đề: Impressions

Bài 28: Bài luyện nói chủ đề: Success

PHẦN 3: LUYỆN NÓI HAY CẤP ĐỘ ĐOẠN VĂN DÀI

Bài 29: Bài luyện nói chủ đề: How to learn English

Bài 30: Bài luyện nói chủ đề: How to get motivated

Bài 31: Bài luyện nói chủ đề: How to make friends

Bài 32: Bài luyện nói chủ đề: How to make someone happy

Bài 33: Bài luyện nói chủ đề: How to think clearly

Bài 34: Bài luyện nói chủ đề: How to be popular

Bài 35: Bài luyện nói chủ đề: How to act like a gentleman

PHẦN 2: LUYỆN NÓI HAY CẤP ĐỘ HỘI THOẠI

Bài 36: Bài luyện nói chủ đề: Greetings

Bài 37: Bài luyện nói chủ đề: Can you say that again?

Bài 38: Bài luyện nói chủ đề: Giving advice

Bài 39: Bài luyện nói chủ đề: What time is it?

Bài 40: Bài luyện nói chủ đề: At the supermarket

Bài 41: Bài luyện nói chủ đề: Asking directions

Bài 42: Bài luyện nói chủ đề: Taking a vacation

Bài 43: Bài luyện nói chủ đề: Ordering a meal

Bài 44: Bài luyện nói chủ đề: At the post office

Bài 45: Bài luyện nói chủ đề: A night at the theater

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Giảng viên : Nguyễn Cảnh Tuấn
Là giảng viên Tiếng Anh có kinh nghiệm giảng dạy hơn 6 năm tại tổ chức học bổng Passerelles Numeriques và các trung tâm Tiếng Anh lớn tại Đà Nẵng như Trung tâm Việt Úc, Việt Mỹ và Scots. Thầy đảm nhận biên soạn nhiều giáo trình Tiếng Anh nội bộ về chuyên ngành Công nghệ Thông Tin và là người sáng lập và điều hành website english-learning.net

Khóa học đã được phát hành trên