GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU

Sách học TOEIC cơ bản dành cho các bạn mới làm quen với bài thi TOEIC: Target TOEIC của tác giả Anne Taylor và Very Easy TOEIC của tác giả Anne Taylor và Garret Byrne

Hướng dẫn tải tài liệu:

1. Click vào nút Tải tài liệu bên dưới

2. Link tải sẽ xuất hiện ở Tab mới của trình duyệt, chọn “I’m not a robot” và trả lời câu hỏi hình ảnh Capcha, nhấn vào Click here to continue

3. Chờ đợi 7 giây, sau đó kéo xuống phía dưới và click vào ô Get link