GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU

Yêu Tiếng Anh 101 xin chia sẻ với các bạn bộ video tổng hợp tất cả các chủ điểm Ngữ Pháp Tiếng Anh. Đây là bộ video đa dạng, bao quát được gần như mọi khía cạnh Ngữ Pháp.

1. Thì hiện tại đơn

2. Thì hiện tại tiếp diễn

3. Thì hiện tại hoàn thành & hiện tại hoàn thành tiếp diễn

4. Thì quá khứ đơn

5. Thì quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

6. Thì tương lai đơn & tương lai tiếp diễn

7. Thì tương lai hoàn thành & tương lai hoàn thành tiếp diễn

8. Ôn tập về thì của động từ

9. Dạng của động từ

10. Câu bị động

11. Động từ khuyết thiếu

12. Câu trực tiếp & gián tiếp

13. Mệnh đề quan hệ

14. Các loại câu điều kiện trong Tiếng Anh

Hướng dẫn tải tài liệu:

1. Click vào nút Tải tài liệu bên dưới

2. Link tải sẽ xuất hiện ở Tab mới của trình duyệt, chọn “I’m not a robot” và trả lời câu hỏi hình ảnh Capcha, nhấn vào Click here to continue

3. Chờ đợi 7 giây, sau đó kéo xuống phía dưới và click vào ô Get link